Apostolat Maryjny

Od roku 2009 istnieje w naszej parafii Apostolat Maryjny.
Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym, ma charakter publiczny i skupia osoby, które przez apostolstwo chcą oddawać należną cześć  Maryi Niepokalanej.
Celem Apostolatu jest :
1. Pogłębianie kultu Matki Bożej
2. Oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się u kresu życia
3. Szerzenie braterskiej miłości.
  W parafii powstały 2 grupy Apostolatu Maryjnego: w Szydłowie i w Solcu.
Apostolat Maryjny zaprasza do swoich szeregów wszystkich chętnych, a spotkania odbywają się  w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 16.00 w Kościele parafialnym w Szydłowie oraz po Mszy św. o godz. 14.00 w Kaplicy w Solcu.
 
 
Zarząd Apostolatu Maryjnego w Szydłowie:
 
Przewodnicząca: Stanisława Rózga  
Zastępca :  Małgorzata Makuła
Skarbnik: Mieczysław Rozborski 
Członkowie:
Lidia Gardyńska 
Stanisława  Gardyńska
Anna  Pabian
Bogdan  Sondor
 
Zarząd Apostolatu Maryjnego w Solcu:
 
Przewodnicząca - Grażyna Paździoch 
Członkowie:  
Tadeusz Fit   
Celina Fit