Kancelaria Parafialna

Kancelaria Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Władysława
w Szydłowie czynna:

Od poniedziałku do soboty
po każdej Mszy św.      

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO CHRZTU DZIECKA

 1. Odpis aktu urodzenia dziecka, na podstawie którego spisywany jest akt chrztu świętego.
 2. Dane personalne o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wiek oraz informacja o miejscu zamieszkania).
 3. Zaświadczenie wydane przez parafię zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary oraz kartkę od spowiedzi.
 4. Do kancelarii rodzice dziecka z kompletnymi dokumentami powinni zgłosić się dwa tygodnie przed planowaną datą udzielenia chrztu.

Zachęcamy do przyjmowania Sakramentu Chrztu Świętego w niedziele podczas Mszy Świętej,

w szczególnych przypadkach udzielamy tego Sakramentu w terminie uzgodnionym z rodzicami 

 CHRZESTNYMI DZIECKA MOGĄ BYĆ OSOBY, KTÓRE:

 1. UKOŃCZYŁY 16 LAT I PRZYJĘŁY BIERZMOWANIE,
 2. PRZEDSTAWIĄ ZAŚWIADCZENIE O PRAKTYKOWANIU WIARY WYDANE PRZEZ SWOJĄ PARAFIĘ,
 3. PRZEDSTAWIĄ KARTKĘ OD SPOWIEDZI.

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

 1. Aktualna metryka chrztu (tj. z datą do 3 miesięcy wstecz od planowanego terminu zawarcia związku)
 2. Świadectwo bierzmowania ? jeśli na metryce chrztu św. brakuje wpisu o przyjęciu tego sakramentu.
 3. Dowody osobiste.
 4. Świadectwo katechizacji z ostatniej klasy.
 5. Dyplom ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.
 6. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ?ślub konkordatowy?).
 7. Akt ślubu, jeśli wcześniej narzeczeni zawarli związek cywilny.
 8. Dane świadków ślubu (imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania).
 9. Do kancelarii z kompletnymi dokumentami narzeczeni zgłaszają się trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Uwaga! Termin ślubu należy zarezerwować wcześniej.