Parafialna Rada Ekonomiczna i Duszpasterska

 Dnia  7.05.2006 r  została wybrana Parafialna Rada Ekonomiczna i Duszpasterska parafii p.w. św. Władysława w Szydłowie.
 Celem Rady jest współpraca z proboszczem w wypełnianiu przez  niego zadania nauczania, uświęcania i pasterzowania oraz  pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami parafialnymi.
 Kadencja Rady trwa 5 lat,  a jej przewodniczącym jest z urzędu proboszcz parafii.
 Do Rady Parafialnej zostali wybrani :
 
1. Andrzej Pasternak - Brzeziny
2. Stanisław Zawada - Gacki
3. Krzysztof Rożek - Grabki Duże
4. Wiesław Wawszczyk - Grabki Duże
5. Stanisław Cecot - Szydłów
6. Jerzy Klamczyński - Szydłów