Caritas

Grupa osób, która pragnie przychodzić z pomocą najuboższym z naszej parafii: należą do niej - ks. Proboszcz,  Jerzy i Małgorzata Makuła - Grabki Duże, Halina Ratajczak - Szydłów, Maria Poniewierska - Szydłów, Grażyna Wilk - Gacki, Stanisław Zawada - Gacki, Bogdan Sondor - Wola Żyzna,  Krzysztof Rożek - Grabki Duże