Kaplica w Solcu

Kaplica p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Solcu


 Na terenie parafii Szydłów znajduje się  kaplica p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Solcu Starym.
Początki tej kaplicy sięgają roku 1984, kiedy ówczesny proboszcz ks. Zygmunt Prusek zlecił wykonanie projektu technicznego kaplicy p inż. Z. Grządzieli z Kielc. 7.04.1984 r  został spisany akt notarialny i zakupiono działkę 0,25 ha pod budowę kaplicy.
18.10.1984 r  parafia otrzymała pozwolenie na budowę kaplicy i niemal natychmiast przystąpiono do pracy. Przy wielkim zaangażowaniu mieszkańców Solca i niezwykłej aktywności ks. Proboszcza Zygmunta Pruska, prace posuwały się bardzo szybko.
21,06.1987 r ks. biskup Jan Gurda poświęcił mury kaplicy i udzielił Sakramentu Bierzmowania dla 140 osób. W lipcu tego roku została zakończona budowa wieży.
W niedzielę 11 września 1988 r podczas Mszy św. o godz. 16.00. w ramach wizytacji kanonicznej w parafii, ks. Biskup Ordynariusz Stanisław Szymecki poświęca Kaplicę w Solcu i następuje wmurowanie kamienia węgielnego. W tej podniosłej uroczystości, wieńczącej wielkie dzieło budowy pięknej, Soleckiej kaplicy, wzięło udział ponad 600 osób.
Szczególnymi dniami w historii tej kaplicy były 10 i 11 lipca 2008 r. W tych dniach kaplicę nawiedziła Matka Boża obecna w kopii cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Przy dużej frekwencji  i gorliwej modlitwie parafian,  trwało 22-godzinne, nieustanne czuwanie przy Matce Bożej, która przybyła, aby umocnić nasze kroki na drodze do Swego Syna ? Jezusa Chrystusa.
Odpust w kaplicy w Solcu przypada 14 września, w dniu święta Podwyższenia Krzyża Świętego.