Aktualności

Rocznica poświęcenia kościoła

W ostatnią niedzielę października przeżywamy rocznicę poświęcenia naszego parafialnego kościoła. Z całego serca dziękujemy Bogu i ludziom, za naszą parafialną świątynię, za ten szczególny kawałek nieba na naszej Szydłowskiej Ziemi. Dziękujemy Bogu, że w swej Opatrzności pozwala nam tu doświadczać Jego szczególnej obecności. Dziękujemy ludziom, którzy budowali tę świątynię i tym, którzy odbudowywali ją ze zniszczeń jakie miały miejsce w czasie trudnej historii. Dziękujemy za ludzi, którzy troszczyli się o jej piękno i funkcjonalność na przestrzeni dziejów i którzy dziś wspierają naszą świątynię pracą i ofiarami.

Ojcze Nieskończenie dobry, spójrz z miłością na kochających tę świątynię i troszczących się o jej piękno. Obdarz ich swoimi hojnymi darami, udzielaj potrzebnych łask i przyjmij do niebieskiej chwały budowniczych, dobrodziejów i wszystkich wspierajcych tę świątynię dziś i przez całą jej historię. Niech za to co doczesne, otrzymają dobra wieczne. Amen.